Bowen och rösten

Jag vill berätta lite kort om hur Bowen kan påverka rösten och andningen.
Man kan med Bowentekniken lätta på spänningar i käkar, hals och bröstkorg och därmed komma till rätta med en hel del besvär relaterade till dessa, t.ex. grund andning (som i sig kan orsaka många besvär i kroppen), problem med rösten, låsta käkar mm. Det finns procedurer som frigör speciellt halsen och bröstkorgen, vilket kan leda till friare röst och andning. Detta kan man ha stor nytta av som  t.ex. sångare eller skådespelare/talare, då spänningar här kan leda till bl.a. svagare, ”knarrigare” och ojämnare  röst med ett smalare register. Smärtor kan uppstå, man kan blir trött och ansträngd i halsen osv. Jag har själv upplevt efter behandlingar hur ”skarvar” försvunnit och rösten frigjorts på ett helt fantastiskt vis. Många som har problem med struphuvudet kan därför ha nytta av denna mjuka och behagliga behandlingsform, som trots (eller kanske just därför) att den är så subtil, är så effektiv!

Annonser